Контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

"КОМЕКЕС" АД
адрес: гр.Самоков ПК 2000, ул. "Авксентий Велешки" № 6

Телефон аварии - 0722 / 6 68 80
Телефон клиенти - 0722 / 6 02 65
Заместник Директор - 0722 / 6 02 50

е-mail: office@komekes.com

е-mail: komekes@abv.bg

Работно време: от понеделник до петък
от 8.00ч. до 17.00ч.